top of page
kafe logo-02.png
 • preferuje osvojování jazyka přirozenou cestou, v kontextu respektováním tempa a zájmu klienta. 

 • klade důraz na komunikaci a rozvoj komunikačních dovedností (komunikativní přístup).

 • nechá klienta mluvit většinu času. Už od první lekce mluvíme česky (ano, nedivte se, uvidíte, že to jde). V případě potřeby nebo v případě vysvětlení gramatiky či nedorozumění jsme schopni mluvit anglicky nebo francouzsky.

 • nedodržuje jeden obecný program pro všechny klienty. Lekce jsou připravovány dle potřeb a cílů každého klienta.

 • rád je spontánní a reaguje na náladu lekce. Nálada lekce je pro češtinu v KaFe, ale především pro klienta velmi důležitá. 

 • vždy dělá vše pro to, aby byly lekce zábavné, interaktivní a zaměřené na praktické použití jazyka.

 • zastává názor, že se nejvíce naučíme, když nás baví to, co děláme.

 • věnuje pozornost emocím a snaží se, aby klienti byli v mluvení pohodlně a sebevědomě. 

 • z pohledu češtiny z pohledu KaFe – učit se jazyk není předmět ve škole – není to jen absolvování cvičení. To je nuda (pro vás i pro češtinu v KaFe). 

 • Naopak, je to způsob, jak oslovit lidi, most do nového světa, ve kterém poznáváme nové lidi a nové kultury. Učíme se jeden od druhého. A hlavně se bavíme a vzájemně se povzbuzujeme na cestě za naším cílem.

Čeština v KaFe Teaching Style

IMG_8447.jpg

Online lekce češtiny

 • online výuka od listopadu 2013, takže víme, jak na to! 

 • certifikát online vzdělávání  (e-learning, sociální média a webové platformy in LWUL výuka + školení KA2, ITC International, ITC International

 • Únor 2019: online jazykový školitel pro britskou EdTech společnost Learnlight se sídlem v Londýně.

JAK TO FUNGUJE

 • Čeština v KaFe vždy využívá službu videohovoru (Skype, Hangouts, Zoom – záleží na klientovi a) + jako interaktivní tabuli používáme sdílený dokument (Google Docs). Tutor a klient mohou zapisovat do dokumentu současně.

 • Po skončení lekce dokument zůstane v e-mailu (klientovi nebo lektorovi) nebo jej lze vytisknout. K této lekci se můžeme vrátit, když budeme potřebovat (revizi nových slov).

 • Po každé lekci dostane the client seznam nových slov z lekce + zpětnou vazbu od the tutor

*v případě, že klient nemá zkušenosti s uvedenými programy (videohovor, dokument), vše bude vysvětleno a ukázáno na zkušební lekci._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

Online lessons
Individual

Individuální lekce

 • Před první lekcí čeština v KaFe umožňuje klientovi sdílet své nápady a potřeby. Po vzájemné diskusi jsme společně stanovili jazykové cíle, abychom splnili vaše očekávání spolu s naším odborným názorem. 

 • Čeština ve společnosti KaFe 

  • sestavuje program lekcí na základě učebních cílů a potřeb klienta

  • pokrývá témata, která klienta zajímají

  • zaměřuje se na individuální weaknesses and rozvíjí silné stránky klienta

  • má za cíl splnit očekávání klienta

  • je flexibilní z hlediska přizpůsobení aktuálním přáním / potřebám klienta v programu lekce

Skupinová třída

Čeština ve společnosti KaFe 

 • vždy vytváří skupiny založené na podobné jazykové úrovni studentů

 • dbá na to, aby se každému studentovi věnovala stejná pozornost

 • usiluje o shodu všech studentů, pokud jde o témata a programy lessons

 • využívá skupinové lekce, aby umožnil studentům interakci s více lidmi než jen s lektorem

 • umožňuje studentům sdílet své zkušenosti a učit se jeden od druhého

 • je otevřena dynamice skupin, které přinášejí více rozmanitosti, diskuzí a opinions 

 • podporuje učení v týmu se vzájemnou spoluprací

Group

Lekce přípravy na zkoušku

Lekce přípravy na zkoušky vedu já (lektorka Kamila). Pomohl jsem více než stovce uchazečů složit zkoušku a působil jsem jako the examiner pro stovky applicants_cc71905-5cf58d_applicants pro zkoušku.

 

Vycházím z vlastní zkušenosti zkoušejícího v komisi pro zkoušku z češtiny.

Lekce zahrnuje:

 • zpětná vazba na vaši aktuální úroveň ve srovnání s požadovanou úrovní pro zkoušku 

 • seznamující  uchazeče s formátem zkoušky

 • program lekcí vycházející z obsahu zkoušky

 • procvičování všech částí zkoušky  - čtení, poslech, psaní a mluvení

 

Navíc (zatím stále v ceně lekce) 

 • poskytování vlastních materiálů na základě testovacích požadavků + modelový test

 • učební strategie pro složení zkoušky z pohledu zkoušejícího a zkušeného tutora

 • tipy a zkušenosti od mých úspěšných klientů

 • jazykový koučink - rozvrh učebního plánu, procvičování zvládání negativních emocí při zkoušce (stres, nervozita)

exam

Vnitrofiremní třída

Jsme schopni zajistit výuku jazyků pro Vaši společnost dle potřeb Vašich zaměstnanců

Česky v KaFe

 • určuje počáteční úroveň znalostí vašich zaměstnanců

 • pravidelně sleduje postup klientů 

 • sestaví jazykový program, který splňuje jazykové potřeby klienta

 • stanoví jazykové cíle

 • pořádá tematické lekce/workshopy zaměřené na integraci zahraničních zaměstnanců do českého prostředí (české tradice, praktický život v ČR)

 • připraví Vaše zaměstnance na jazykové zkoušky (k získání povolení k trvalému pobytu nebo udělení českého občanství)

  V případě zájmu nás kontaktujte a domluvíme se na podmínkách spolupráce.

Korektura

Korektury všech typů českých textů:

životopisy, práce, eseje, bakalářské a diplomové práce, knihy, články, informační a propagační materiály, texty na webové stránky a další.

pravopis / gramatika / stylistická  korektura  _cc781905-5cde_319356-

 

Magisterský titul v oboru česká filologie

 • výborná znalost českého jazyka, jeho pravopisného systému a stylu

 • profesionalita a zodpovědnost v celém oboru

 

60Kč/NS 

(*NS = normostrana = 1 800 bodů na stránce včetně mezer)

 

Před zahájením korektury Vám vždy zašlu informaci, kolik normostran Váš text obsahuje a jaká bude konečná cena.

in company
proofreading
Pricing

Ceny

Jednotlivé třídy

online 

       45 minutes 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d1bad5605cc781905-136d195c

4 900 Kč/10 lekcí 

60 minut

650 Kč/1 lekci

5 800 Kč/10 lekcí 

Skupinové třídy

online 

60 minut

2 studenti 44 0 Kč /student

    3 studenti 34 0 Kč /student

Třídy přípravy na zkoušky

online 

INDIVIDUÁLNÍ

60 minut

600 Kč/lekce

SKUPINA

60 minut

2 studenti   450 Kč/studenta

bottom of page